TRAVMA EKİBİ!

İstanbul Gönüllülerini Arıyor!

20 Psikoloji Öğrencisi 250+ SAAT Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ekip HAkkında

“Travma bir güçsüzlük acısı, bir çaresizlik halidir.” diyor, Judith Herman. Travma, ne kadar çok duyguyu, düşünceyi ve yaşanmışlığı içinde barındırıyor. Peki, nedir bu travma? Travma bizi nasıl etkiler? Travma ile nasıl başa çıkarız? Travma ile baş etmek için nasıl güçleniriz?

Biz, bu soruları kendine dert edinmiş ve bu soruların cevaplarına kafa yoran ortaya bir çözüm sunmak isteyen 54 kişilik gönüllü bir ekibiz. Biz; Çağ, Çukurova, Mersin ve Toros Üniversitelerinde psikoloji okuyan ve 3.ve 4.sınıfta travma ekibe dahil olduktan sonra yıllar içerisinde mezun olup psikolog olarak faaliyetlerini devam ettiren kişileriz. Bizler, psikoloji biliminin insana hizmet etmesine ve nihayetinde topluma faydalı olması amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bizler, Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi üyeleriyiz.

Misyonumuz

Yaş, cinsiyet, din, dil, ırk fark etmeden toplumun her kesimiyle psikolojik travmaya dair farkındalık çalışmaları ve koruyucu önleyici çalışmalar yürütüyoruz.

Vizyonumuz

Psikolojik sağlamlık konusunda gelişmiş, farkındalığı ve baş etme kapasitesi yüksek, güvenli, kapsayıcı bir toplum hayaliyle yaşıyoruz. 

2016'dan Beri Neler Yaptık?

Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi olarak Aralık 2016’da Çağ Üniversitesi’nde, 26 kişilik bir gönüllü ekibi olarak serüvenimize başladık. Bu serüven; ekibimizin eğitim sürecine destek eren değerli hocalarımızı da ışığıyla, ayrıca birçok dernek ve vakıf iş birliğiyle; yaş, cinsiyet, din, dil, ırk fark etmeden toplumun her kesiminde farkında atölyeleri gerçekleştirmemizle devam etti. 2019 yılında 2. jenerasyon gönüllülerimizin de eklenmesiyle şimdi 54 gönüllü olarak serüvenimizi renklendirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. Psikolojik travmaya dair farkındalığı arttırmayı amaçlayan eğitimler, korucu önleyici çalışmalar, Aladağ ve Soma Yaz Okulları gibi travmatik olay sonrası uzun dönem takip içeren projelerde atölyeler gerçekleştiriyoruz. Psiko-eğitim ile farkındalığı artmış, psikolojik sağlamlığı ve baş etme kapasitesi yüksek, kapsayıcı bir toplum için serüvenimizi her geçen gün daha çok gönüllüyle büyütmeyi, böylelikle daha çok insana temas edebilmeyi istiyoruz.

3. Jenerasyon Hakkında

1. Kimler başvuru yapabilir?

İstanbul’da Psikoloji lisansında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvuru yapabilir.

2. Başvuru ve değerlendirme süreci nasıl ilerleyecek?

Bu linke tıklayarak  20 Ekim 2019, saat 23:59’a kadar doldurmuş olmanız gerekmektedir. Başvurunuzu yaptıktan sonra 2 aşamalı bir değerlendirme süreci olacaktır. 1. değerlendirme doldurmuş olduğunuz form üzerinden yazdıklarınız ve çekmiş olduğunuz videoya göre değerlendirileceksiniz. Birinci aşamada gerekli kriterleri sağlayan kişiler ikinci aşama olan mülakata davet edilecektir. Mülakatlar online bir platform da gerçekleştirilecektir. 

3. Değerlendirme aşaması kimler tarafından yapılacaktır?

Alanında uzman psikologlar tarafından değerlendirilecektir. Bu kişiler aynı zamanda Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi’nde daha önce eğitim almış olup gönüllü çalışan kişilerdir.

4. Aranan kriterler nelerdir?

Sadece psikoloji bölümünde okuyan 3. ve 4.sınıf öğrencisi olmaktır.

5. Eğitimler nerede ve hangi tarihler arasında gerçekleştirilecektir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde çoğunlukla hafta sonlarında (istisna durumlar için hafta içi olabilir), Kasım 2019 – Haziran 2020 arasında gerçekleştirilecektir.

6. Kaç kişi seçilecek?

20 Psikoloji öğrencisi seçilecek

7. Kaç eğitim olacak?

25+ eğitimen 250+ saat eğitim verecektir.

8. Eğitimleri aldıktan sonra sizden beklentimiz neler olacak?

Aldığınız eğitimler doğrultusunda eğitmen kimliğinizle gönüllü bir şekilde stk’larda, okullarda, dernekler ve buna benzer kuruluşlarda atölye çalışması, konferans, kafe sohbetleri vb. psiko-eğitim vermeniz beklenmektedir.

9. Bu eğitimleri aldıktan sonra eğitmen mi olacağım?

Evet, Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi’nin gönüllü eğitmeni olacaksınız.

10. Sertifika veriliyor mu?

Hayır.

11. Eğitimlere ve toplantılara katılım zorunlu mu?

Eğitimler birbirini desteklediği için ve ekip dinamiğinin oluşabilmesi adına zorunludur. İstisnai durumlar koşullara göre süreç içerisinde değerlendirilecektir.