Servisler

Anahtar bizden, açmak senden!

Bir organizasyon kurarken ya da organizasyonunu geliştirirken ihtiyacın olabilecek her şey!

“Misyonunu yaz! 
Sana uygun proje, dernek, vakıf ve insanlar bulalım! 

Henüz misyonlarını keşfetmedin mi? 
Gel beraber deneyelim!”

“Bir organizasyon nasıl kurulur?
İlk adımları nasıl atmalıyım?
Resmi süreçleri nedir?
Hepsinin cevabı bir tık ötede!”

“Kişilik Envanterleri, Genel Yetenek Testi, Duygusal Zeka, Mesleki Yönelim, İş Doyumu, Psikoloji Dayanıklılık, Bilişsel Esneklik Ölçekleri,
Odak Grup Çalışmaları, Gözlem, Psikolog Seansları ve dahası!”

“Organizasyonlar hakkında yeni yaklaşımlar, bilgilendirici yazılar bulabilirsiniz!”

“Bir üniversite kulübünü nasıl kurarım?
Vizyon, misyon, tüzük nasıl oluştururum?
Başka üniversitelerde kulüpler neler yapıyor?
Hepsinin cevabı tek kitapçıkta senin için toplandı!”

“Farklı organizasyonlarda görev alan insanları belirli süre için karşılıklı değişime davet edip birbirlerinin organizasyonlarını ve bağlamlarını deneyimlemelerini sağlıyoruz!”